[1]
Bingöl, Şinasi, Bilim, C., Atiş, C.D., Durak, U., İlkentapar, S. and Karahan, O. 2020. An investigation of resistance of sodium meta silicate activated slag mortar to acidic and basic mediums. Revista de la Construcción. Journal of Construction. 19, 1 (Apr. 2020), 127–133. DOI:https://doi.org/10.7764/RDLC.19.1.127-133.