Bingöl, Şinasi, Bilim, C., Atiş, C. D., Durak, U., İlkentapar, S. and Karahan, O. (2020) “An investigation of resistance of sodium meta silicate activated slag mortar to acidic and basic mediums”, Revista de la Construcción. Journal of Construction, 19(1), pp. 127–133. doi: 10.7764/RDLC.19.1.127-133.