[1]
Li, W. 2019. Yaegan Doran: The Discourse of Physics: Building Knowledge Through Language, Mathematics and Image. Onomázein . 46 (dic. 2019), 151–155. DOI:https://doi.org/10.7764/onomazein.46.12.