[1]
Oyarzo Alvarado, J. 2023. Raymond W. Gibbs Jr.: Metaphor Wars: Conceptual Metaphors in Human Life: (Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 328 pages). Onomázein . 61 (nov. 2023), 249–254. DOI:https://doi.org/10.7764/onomazein.61.13.