Li, W. . (2019). Yaegan Doran: The Discourse of Physics: Building Knowledge Through Language, Mathematics and Image. Onomázein, (46), 151–155. https://doi.org/10.7764/onomazein.46.12