Marqueta Gracia, Bárbara. 2020. «Las Aposiciones compuesto(s)». Onomázein, n.º 49 (septiembre):40-67. https://doi.org/10.7764/onomazein.49.03.