Li, Wen. 2019. «Yaegan Doran: The Discourse of Physics: Building Knowledge Through Language, Mathematics and Image». Onomázein, n.º 46 (diciembre):151-55. https://doi.org/10.7764/onomazein.46.12.