Li, W. . (2019) «Yaegan Doran: The Discourse of Physics: Building Knowledge Through Language, Mathematics and Image», Onomázein , (46), pp. 151–155. doi: 10.7764/onomazein.46.12.