Monsiváis Carrillo, A., Pérez Torres, A., & Tavera Fenollosa, L. (2019). Protesta social, política deliberativa y democracia: Un análisis de los “Diálogos por la Paz” en México. Revista De Ciencia Política, 34(3), 623–643. https://doi.org/10.4067/S0718-090X2014000300006